• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Zimná Mágia 2020 - úlohy

Dagmarka

Lesný duch
Skôr než prejdete k zoznamu úloh:
Uverejnené zoznamy úloh nemožno považovať za oficiálne, nakoľko autorom nie je žiadna osoba z tímu hry Elvenar! Jedná sa o informácie získané z testovania udalosti na bete a za prípadné nedostatky nie je nikto z tímu zodpovedný! Oficiálny zoznam úloh neexistuje, ani nikdy predtým neexistoval.
Ak chcete zdieľať zoznamy úloh s ďalšími hráčmi, pripojte k nim tento odstavec.


..:: Miľníkové odmeny ::..


Počet splnených úloh520457095
Odmena1x Ostražitá zimná sova1x Artefakt Ostražitá zimná sova250x poštové kľúče1x Artefakt Ostražitá zimná sova1x Bohyňa želaní

..:: Všeobecné informácie ::..
  • Počet úloh je konečný a zadania úloh sú pre všetkých hráčov rovnaké.
  • Spojka + má prednosť pred spojkou ALEBO.už čoskoro :)
 
Naposledy upravené :

Dagmarka

Lesný duch
1Získaj nejaké množsto mincí
2Vyrob 4x nápoje
3Utrať 4VB
4Vyrob 2x produkt základnej manufaktúry 3-hod.
5Vyrob 7x obyčajné nástroje
6Použi 1x ľubovoľné kúzlo
7Vyrieš 4 stretnutia na mape alebo vyrieš 4 turnajové strety + vyrob 6x chlieb
8Získaj 2x katalyzátor alebo získaj 12 relikvií + vytvor 4x ponuku na trhu
9Bojom vyrieš 3 stretnutia na mape alebo použi 1x krmivo + vyrob 4x pokročilé nástroje
10Utrať 8VB + vyrob 4x produkt základnej manufaktúry 3-hod.
11Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 1 budovu na na level 4 alebo vyšší + kúp 4VB
12Vyrieš 4 stretnutia na mape alebo vyrieš 4 turnajové strety + vyrob 3x košík jedla
13Získaj 8 relikvií + vyrob 4x produkt základnej manufaktúry 3-hod.
14Utrať 4VB + obchoduj 1 x u obchodníka
15Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + získaj 1 katalyzátor
16Vyrob 3x produkt základnej manufaktúry 9-hod. alebo vyrob 3x košík jedla + vlož 10VB do divu alebo poskytni 10x susedskú výpomoc
17Vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov vo veži + vyrob 4x košík jedla
18Získaj 600 fragmentov kúziel alebo preskúmaj 1 provinciu + 2x katalyzátor alebo vyrieš bojom 4 stretnutia na mape
19Vyrob 4x produkt základnej manufaktúry 3-hod. + získaj 10 vizionárskej pary alebo získaj 8 relikvií
20Získaj nejaké množsto mincí + utrať 8VB
21Preskúmaj 1 provinciu alebo vyrob vyrob 1x košík jedla + vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov v turnaji
22Získaj 5 vizionárskej pary alebo vyjednávaním vyrieš 2 stretnutia na mape + získaj 1 ľubovoľné kúzlo
23Získaj 8 relikvií + vyrob 3x produkt základnej manufaktúry 9-hod.
24Získaj 400 fragmentov kúziel alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiel + vyrob 3x košík jedja
25Vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov v turnaji + získaj 2x katalyzátor
26Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + utrať 8VB
27Vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 20 vizionárskej pary + získaj 16 relikvií
28Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 5 alebo vyší + utrať 15 VB
29Získaj nejaké množstvo mincí + použi 1 ľubovoľné kúzlo
30Vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov vo veži + vyrob nejaké množstvo zásob
31Vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 10 vizionárskej pary + získaj 8 relikvií
32Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek alebo 3x obchoduj u obchodníka + vlož 15 VB do divu alebo utrať 12VB
33Vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov v turnaji + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
34Vytvor 4 ponuky na trhu + vykonaj 10x susedskú výpomoc
35Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek alebo získaj 10 vizionárskej pary
36Získaj 3x ľubovoľné kúzlo + vyrob nejaké množstvo zásob
37Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + získaj 12 relikvií
38Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyší + utrať 12 VB
39Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + získaj nejaké množstvo mincí
40Vyrieš 4 stretnutia na mape alebo vyrieš 4 turnajové strety + vyrob nejaké množstvo zásob
41Získaj 2x katalyzátor alebo získaj 12 relikvií + vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyšší alebo použi 3x urýchlovač
42Použi 2x ľubovoľné kúzlo + vyrov nejaké množstvo zásob
4310-krát poskytni susedskú výpomoc a/alebo investuj 10 vedomostných bodov do akéhokoľvek starovekého divu + Vyrob prijateľné množstvo základného, remeselníckeho a/alebo magického tovaru podľa vlastného výberu.

44Dokonči 1 provinciu alebo vyrieš 6 turnajových stretov + vyrob nejaké množstvo zásob
45Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyší + kúp 16 VB
46Získaj 16 relikvií + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
47Získaj 1000 fragmentov kúziel + 5x obchoduj u obchodníka
48Použi 3x ľubovoľný urýchlovač alebo vyjednávaním vyrieš 4 strety na mape + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
49Vyskúmaj 1 technológiu alebo použi 2x krmivo + utrať 12VB
50Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + získaj 4x ľubovoľné kúzlo
51Vyrieš 8 stretov vo veži alebo bojom 8 stretov na mape + vyrob nejaké množstvo zásob
52Vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 20 vizionárskej pary + získaj 16 relikvií
53Vyrieš 6 stretov na mape alebo 6 stretov v turnaji +získaj 15 vizionárskej pary alebo preskúmaj 1 provinciu
54Získaj nejaké množstvo mincí + vykonaj 13x susedskú výpomoc
55Získaj 16 relikvií + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
56Utrať 12VB alebo vytrénuj nejaké množstvo jednostiek + vyrob nejaké množstvo zásob
57Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 turnajových stretov + získaj 5x ľubovoľné kúzlo
58Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + utrať 12 VB
59Preskúmaj 1 provinciu alebo kúp 12VB+ vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
60Vyrieš 8 stretov na mape alebo 8 turnajových stretov + vyrob nejaké množstvo zásob
61Utrať 20VB + vykonaj 16x susedskú výpomoc
62Získaj 2x katalyzátor alebo získaj 12 relikvií + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
63Vyskúmaj 2 technológie alebo získaj 2x ľubovoľné kúzlo+ vyrob nejaké množstvo zásob
64Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 stretov vo veži + získaj 5x ľubovoľné kúzlo
65Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek alebo získaj 15 vizionárskej pary + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
66Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyší + vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 20 vizionárskej pary
67Získaj 16 relikvií + získaj 2x katalyzátor
68Vyrob nejaké množstvo zásob + utrať 20VB
69Získaj 12 relikvií + preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy nalevel6 alebo vyšší
70Vyrieš 8 stretov na mape alebo 8 stretov vo veži + vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 20 vizionárskej pary
71Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + získaj 3x katalyzátor
72Vytvor 6 ponúk na trhu + získaj nejaké množstvo mincí
73Získaj 16 relikvií + vyskúmaj 1 technoogiu alebo vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyšší
74Vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru + preskúmaj 2 provincie alebo získaj 2x ľubovoľné kúzlo
75Vyrieš 8 stretov na mape alebo 8 turnajových stretov+ získaj 20 vizionárskej pary alebo preskúmaj 2 provincie
76Získaj nejaké množstvo mincí + použi 2 ľubovoľné kúzlo
77Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
78Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 stretov vo veži + vyrob nejak´w množstvo zásob
79Utrať 16 VB + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
80Získaj nejaké množstvo mincí + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
 
Naposledy upravené :

Dagmarka

Lesný duch
81Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 stretov vo veži +získaj 5x očarovanie
82Použi 3x krmivo alebo 3x kúzlo + získaj 800 fragmentov kúziel
83Získaj 16 relikvií + Získaj 2 kombinujúce katalyzátory
84Použi 20 VB alebo vlož 20VB do divu + Vyrob určité množstvo surovín (T1, T2, T3)
85Použi 3x očarovanie + Vyrob určité množstvo nástrojov
86Získaj 2 kombin. katalyzátory alebo 16 relikvií + vylepši 2 budovy na lv. 6 a vyšší alebo použi 4x urýchlovač/času
87Získaj 600 fragmentov kúziel + Akceptuj 3 obchodné ponuky u obchodníka
88Dokonči 2 provincie alebo vyrieš 10 turnajových stretnutí + Vyrob určité množstvo nástrojov
89Preskúmaj 1 provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyšší+ kúp 16VB
90Získaj 20 relikvií + vyrob nejaké množstvo základného ,vzácneho alebo magického tovaru
91Vyrieš 8 stretov na mape alebo 8 turnajových stretov + vyrob nejaké množstvo zásob
92Vyskúmaj 2 technológie alebo 2x použi krmivo + utrať 20VB
93Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + získaj 3x katalyzátor
94Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 stretov vo veži + vyskúmaj 2 technológie alebo získaj 25 vizionárskej pary
95Vyrob nejaké množstvo zásob alebo vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + získaj 3x katalyzátor
 
Naposledy upravené :
Hore