• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Zahmlený les - úlohy

Dagmarka

Lesný duch
Skôr než prejdete k zoznamu úloh:
Uverejnené zoznamy úloh nemožno považovať za oficiálne, nakoľko autorom nie je žiadna osoba z tímu hry Elvenar! Jedná sa o informácie získané z testovania udalosti na bete a za prípadné nedostatky nie je nikto z tímu zodpovedný! Oficiálny zoznam úloh neexistuje, ani nikdy predtým neexistoval.
Ak chcete zdieľať zoznamy úloh s ďalšími hráčmi, pripojte k nim tento odstavec.
- budú doplnené

..:: Miľníkové odmeny ::..
Počet splnených úloh522405775
Odmena1x witch1x Artefakt witch300x kúzelné prísady1x Artefakt witch1x Obrie ruské kolo
..:: Všeobecné informácie ::..
  • Počet úloh je konečný a zadania úloh sú pre všetkých hráčov rovnaké.
  • Spojka + má prednosť pred spojkou ALEBO.
 
Naposledy upravené :

Dagmarka

Lesný duch
Táto sada obsahuje 75 úloh. Prvých 54 úloh sa odomyká postupným plnením, po ich splnení sa odomyká ďalších 21 úloh - jedna za každý deň udalosti.


1Kúp 4 VB
2Získaj mince
3Vyrob 8x nápoje (5 minútové dielne)
4Použi 8 VB
5Vyrieš 4 stretnutia alebo 4 turnajové stretnutia + vyrob 6x chlieb
6Získaj 1x katalyzátor alebo 4 relikvie + daj 3 obchodné ponuky
7Použi 2 očarovania + vyrob 6x pokročilé nástroje (3 hod. dielne)
8Použi 8 VB + vyrob 4x trojhodinovú výrobu v manufaktúrach
9Vyrieš 2 stretnutia alebo 2 turnajové stretnutia + získaj nástroje
10Preskúmaj provinciu alebo vylepši budovu na lv. 4 alebo vyšší + kúp 8 VB
11Získaj 8 relikvií + získaj určité množstvo tovaru
12Vyrob 2 x 3 hodinovú výrobu v T1 + akceptuj 1 ponuku obchodníka
13Použi 8 VB + vyrob 4x trojhodinovú výrobu v manufaktúrach
14Naverbuj jednotky alebo vyrob 2x9 hodinovú výrobu v T1 + investuj 5 VB do divov
15Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 stretov vo veži + 4x košík jedla (9hod.dielne)
16Získaj 400 fragmentov kúziel alebo preskúmaj provinciu + vyrob 3x košík jedla (9 hod dielne)
17Vyrieš 2 stretnutia alebo získaj 5 ks vizionárskej pary + získaj 4 relikvie
18Získaj mince + vyrob 9x chlieb
19Vyrieš 4 stretnutia alebo 4 turnajové stretnutia + získaj 10 ks vizionárskej pary alebo vyskúmaj provinciu
20Ziskaj mramor, ocel, drevo + získaj 1 očarovanie
21Získaj 8 relikvií + vyrob 3x 9 hodinovú výrobu v T1
22Ziskaj 600 fragmentov kúziel alebo naverbuj jednotky + získaj nástroje
23Vyrieš 4 stretnutia alebo 4 turnajové stretnutia + získaj 1 katalyzátor
24Získaj určité množstvo tovaru + použi 12 VB
25Vyskúmaj technológiu alebo získaj 10 ks vizionárskej pary + získaj 8 relikvií
26Vyskúmaj provinciu alebo vylepši 2 budovy na lv. 4 alebo vyšší + použi 12 VB
27Získaj 4 relikvie + vyrob 2x 9 hodinovú výrobu v T1
28Vyrieš 8 stretnutí alebo 8 stretnutí vo veži + získaj nástroje
29Vyskúmaj technológiu alebo získaj 20 ks vizionárskej pary + získaj 16 relikvií
30Naverbuj určité množstvo jednotiek alebo získaj veľké množstvo mincí + investuj 10 VB do divu
31Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 turnajových stretnutí + 600 fragmentov kúziel
32Kúp 8 VB + daj 7x susedskú výpomoc
33Získaj nástroje + naverbuj vojsko alebo získaj 20 ks vizionárskej pary
34Získaj 2 očarovania + vyrob určité množstvo tovaru
35Vyskúmaj provinciu alebo vylepši 1 budovu na lv. 4 alebo vyšší + použi 8 VB
36Vyrob určité množstvo tovaru + získaj mince
37Vyrob určité množstvo tovaru + získaj 8 relikvií
38Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 turnajových stretnutí + získaj nástroje
39Získaj 2 kombinujúce katalyzátory alebo získaj 12 relikvií + vyrob určité množstvo tovaru
40Použi 2 očarovania + získaj nástroje
41Použi 8 VB + získaj určité množstvo tovaru
42Vyrieš 8 stretnutí alebo 8 turnajových stretnutí + získaj nástroje
43Vyskúmaj 1 provinciu alebo vylepši budovu na lv. 6 a vyšší + kúp 8 VB
44Získaj 12 relikvií + vyrob určité množstvo tovaru
45Získaj 600 fragmentov kúziel + akceptuj 3 ponuky u obchodníka
46Vyrob určité množstvo tovaru + získaj 2 očarovania
47Získaj 800 fragmentov kúziel alebo naverbuj vojsko + získaj nástroje
48Vyskúmaj technologiu alebo získaj 20 ks vizionárskej pary a získaj 16 relikvii
49Vyrieš 4 stretnutia alebo 4 turnajové stretnutia + získaj 10 ks vizionárskej pary alebo vyskúmaj provinciu
50Získaj určité množstvo mincí + získaj určité množstvo nástrojov
51Získaj 12 relikvií + vyrob určité množstvo tovaru
52Získaj 800 fragmentov kúziel alebo naverbuj vojsko + získaj nástroje
53Vyrieš 10 stretnutí alebo 10 turnajových stretnutí + získaj 3 kombinujúce katalyzátory
54Vyrob určité množstvo tovaru + použi 20 VB
1.úloha denne

55Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 turnajových stretnutí + získaj nástroje
56Získaj 2 katalyzatory alebo 16 relikvií + vyrob určité množstvo tovaru
57Vyskúmaj technológiu alebo získaj očarovanie + získaj nástroje
58Použi 25 VB a získaj 1000 fragmentov kúziel
59Vyrieš 8 stretnutí alebo 8 stretnutí vo veži + získaj 4 očarovania
60Vyskúmaj 2 provincie alebo vylepši 3 budovy na lv. 6 a vyšší + získaj 20 ks vizionárskej pary
61Naverbuj vojsko alebo získaj 20 ks vizonárskej pary + vyrob určité množstvo tovaru
62Získaj nástroje + použi 20 VB
63Získaj 12 relikvií + vyskúmaj provinciu alebo vylepši 2 budovy na level 5 alebo vyšší
64Vyrieš 10 stretnutí alebo 10 stretnutí vo veži + vyskúmaj 1 technológiu alebo získaj 25 ks vizionárskej pary
65Obchoduj 7x s obchodníkom + kúp 20 VB
66Vyrob určité množstvo tovaru + vyskúmaj 1 provinciu alebo získaj 1 položku očarovania
67Vyrieš 8 stretnutí alebo 8 turnajových stretnutí + získaj 20 ks vizionárskej pary alebo vyskúmaj 1 provinciu
68Získaj určité množstvo zásob/kladivká alebo naverbuj určité množstvo jednotiek + vyrob určité množstvo tovaru/suroviny
69Vyrob nejaké množstvo zásob alebo trénuj nejaké množstvo jednotiek+vyrob nejaké množstvo základného,vzácneho alebo magického tovaru
70Získaj nejaké množstvo mincí+ použi 3x ľubovoľné kúzlo
71Získaj 12 relikvií + vyskúmaj jedniú technológiu
72Vyrieš 8 stretov na mape alebo 8 stretov vo veži + vyrob nejaké množstvo zásob
73Utrať 20VB + vyrob nejaké množstvo základného,vzácneho alebo magického tovaru
74Získaj nejaké množstvo mincí+ vyrob nejaké množstvo základného,vzácneho alebo magického tovaru
75Vyrieš 10 stretov na mape alebo 10 stretov vo veži + získaj 5x ľubovoľné kúzlo
 
Naposledy upravené :

manocska

Neumlčatelný kňaz
Tieto úlohy akosi nesedia.
39. a 40. úloha je rovnaká a odtiaľ to ani nesedí.
Napr. 48. úloha v skutočnosti znie: "Vyskúmaj technológiu alebo získaj 20 vizionárskej pary + získaj 16 relikvií".
A celkove je tých úloh 75 a nie 57 (alebo 90, ako bolo ešte nedávno uvedené)
 
Hore