• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Jesenný zverokruh - úlohy

Dagmarka

Lesný duch
Skôr než prejdete k zoznamu úloh:
Uverejnené zoznamy úloh nemožno považovať za oficiálne, nakoľko autorom nie je žiadna osoba z tímu hry Elvenar! Jedná sa o informácie získané z testovania udalosti na bete a za prípadné nedostatky nie je nikto z tímu zodpovedný! Oficiálny zoznam úloh neexistuje, ani nikdy predtým neexistoval.
Ak chcete zdieľať zoznamy úloh s ďalšími hráčmi, pripojte k nim tento odstavec.

..:: Miľníkové odmeny ::..

Počet splnených úloh522405775
Odmena1x Mesačný medveď1x Artefakt mesačného medveďa300x zlaté kľúče1x Artefakt mesačného medveďa1x Obrie ruské kolo


..:: Všeobecné informácie ::..
  • Počet úloh je konečný a zadania úloh sú pre všetkých hráčov rovnaké.
  • Spojka + má prednosť pred spojkou ALEBO.
 

Dagmarka

Lesný duch
1Získaj nejaké množstvo miní
2Utrať 4 VB
3Vyrieš 4 stretnutia na mape ALEBO 4 turnajové stretnutia + 3x vyrob chlieb
4Kúp 4 VB + získaj nejaké množstvo mincí
5Použi 1 ľubovoľné kúzlo + vyrob 4x pokročilé nástroje
6Získaj 1 katalyzátor ALEBO získaj 8 relikvií + vytvor 3 ponuky na trhu
7Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek ALEBO vyrob 2x produkt základnej manufaktúry 3-hodinový +vlož 5 VB do divi ALEBO utrať 5VB
8Daj 7x susedskú výpomoc + prijmi 2 ponuky na trhu ALEBO 2x obchoduj u obchodníka
9Vyrieš 6 stretov na mape ALEBO 6 turnajových stretnutí + vyrob nejaké množstvo zásob
10Preskúmaj 1 provinciu ALEBO vylepši 1 budovu na level 5 alebo vyšší + kúp 4VB
11Vyrob nejaké množstvo základného tovaru + získaj 1 + ľubovoľné kúzlo
12Vyrieš 4 strety na mape ALEBO utrať 8VB + získaj nejaké množstvo mincí
13Daj 4x susedskú výpomoc ALEBO vyrieš 2 strety na mape + získaj 10x vizionársku paru ALEBO preskúmaj 1 provinciu
14Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek ALEBO vyrieš 6 turnajových stretnutí + utrať 12VB
15Vyrob 4x produkt základnej manufaktúry 3- hodinový + vytvor 3 ponuky na trhu
16Vyrieš 6 stretnutí na mape ALEBO 6 stretov vo veži + vyrob 3x košík jedla
17Získaj 600 fragmentov kúziel ALEBO preskúmaj 1 provinciu + 4x vyrob košík jedla
18Získaj 8 relkvií + vyrob nejaké množstvo základného , vzácneho alebo magického tovaru
19Vyrieš 7 stretov na mape ALEBO 7 turnajových stretnutí + získaj 10 vizionárskej pary ALEBO preskúmaj 1 provinciu
20Daj 7x susedskú výpomoc + vyrob 6x chlieb
21Získaj 2x katalyzáror ALEBO 12 relikvií + vyrob 4xprodukt základnej manufaktúty 9-hodinový
22Získaj 2x ľubovoľné kúzlo + získaj nejaké množstvo mincí
23Použi 1 ľubovoľné kúzlo + zísjak nejaké množstvo základného tovaru
24Vyrieš 6 stretnutí na mape ALEBO 6 stretov vo veži + vyrob 6x pokročilé nástroje
25Vyskúmaj 1 technológiu ALEBO 20 vizionárske pary + získaj nejaké množstvo mincí
26Získaj 1 katalyzátor ALEBO získaj 8 relikvií + kúp 8VB
27Vyrob 3x produkt základnej manufaktúry 9-hodinový + získaj nejaké množstvo mincí
28Získaj 500 fragmentov kúziel ALEBO vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + vyrob nejaké množstvo zásob
29Vyrieš 8 stretov na mape ALEBO 8 turnajových stretnutí + získaj nejaké množstvo mincí
30Získaj 2x ľubovoľné kúzlo + vyrob 3x košík jedla
31Vyskúmaj 1 technológiu ALEBO 15 vizionárske pary + utrať 12VB
32Daj 7x susedskú výpomoc + získaj nejaké množstvo mincí
33Získaj 12 relkvií + kúp 12VB
34Vyrieš 5 stretnutí na mape ALEBO 5 stretov vo veži + vyrob 4x košík jedla
35Vyrob nejaké množstvo základného , vzácneho alebo magického tovaru + utrať 16VB
36Získaj 800 fragmentov kúziel ALEBO vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + vyrob nejaké množstvo zásob
37Vyrieš 6 stretov na mape ALEBO 6 turnajových stretnutí + získaj 2x katalyzátor
38Preskúmaj 1 provinciu ALEBO vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyšší + utrať 8VB
39Vyrob nejaké množstvo zásob + získaj nejaké množstvo mincí
40Vyrieš 6 stretov na mape ALEBO 6 turnajových stretnutí divu + získaj 10 vizionárskej pary ALEBO preskúmaj 1 provinciu
41Vyrob 4x produkt základnej manufaktúry 9-hodinový + získaj 2x katalyzator
42Získaj 6 relikví + vyrob nejaké množstvo zásob
43Vyrob nejaké množstvo základného, vzácneho alebo magického tovaru + utrať 6VB
44Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek ALEBO získaj nejaké množstvo mincí + vlož 15 VB do ľubovoľného divu ALEBO utrať 15VB
45Použi 2x ľubovoľné kúzlo + daj 10x susedskú výpomoc
46Získaj 2x ľubovoľné kúzlo +vyrob nejaké množstvo zásob
47Vyrieš 10 stretov na mape ALEBO 10 turnajových stretnutí + vyrob nejaké množstvo základného, vzácneho alebo magického tovaru
48Vylepši 2 budovy na level 6 alebo vyšší ALEBO získaj 15 vizionársje pary + kúp 8VB
49Vyskúmaj 1 technológiu ALEBO získaj 20 vizionárskej pary + prijmi 2 ponuky na trhu ALEBO 2x obchoduj u obchodníka
50Vytrénuj nejaké množstvo jednotiek ALEBO získaj 12 relikvií + vyrob nejaké množstvo zásob
51Vylepši 1 budovu na level 6 alebo vyšší ALEBO získaj 10 vizionársje pary + vyrob nejaké množstvo základneho tovaru
52Vyrieš 6 stretnutí na mape ALEBO 6 stretov vo veži + utrať 8VB
53Vyrob nejaké množstvo základného, vzácneho alebo magického tovaru + získaj 8 relikvií
54Získaj 500 fragmentov kúziel ALEBO vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + vyrob nejaké množstvo zásob
1 úloha denne
55Vyrieš 9 stretov na mape ALEBO 9 turnajových stretnutí +utrať 8VB
56Získaj 2x ľubovoľné kúzlo +vyrob nejaké množstvo základného, vzácneho alebo magického tovaru
57Preskúmaj 1 provinciu ALEBO vylepši 1 budovu na level 6 alebo vyšší + získaj veľké množstvo mincí
58Získaj 10 relikví + vyrob nejaké množstvo zásob
59Vyrieš 6 stretnutí na mape ALEBO utrať 12VB + získaj veľké množstvo mincí
60Získaj 16 relikví + vyrob nejaké množstvo zásob
61Vyskúmaj 1 technológiu ALEBO získaj 15 vizionárskej pary + prijmi 3 ponuky na trhu ALEBO 3x obchoduj u obchodníka
62Daj 13x susedskú pomoc ALEBO vyrieš 6 stretov na mape + získaj 20 vizionárskej pary ALEBO preskúaj provinciu
63Vyrieš 4 strety na mape ALEBO 4 strety vo veži + utrať 12VB
64Získaj 2x katalyzátor ALEBO 12 relikcií + vyrob nejaké množstvo základného alebo vzácneho tovaru
65Získaj 4x ľubovoľné kúzlo +získaj nejaké množstvo mincí
66Získaj 2x katalyzátor ALEBO 12 relikcií + kúp 8VB
67Získaj 4x ľubovoľné kúzlo + vyrob nejaké množstvo zásob
68Preskúmaj 1 provinciu ALEBO vylepši 1 budovu na level 6 alebo vyšší + utrať 8VB
69Získaj 20 relikví + vyrob nejaké množstvo základného, vzácneho alebo magického tovaru
70Vyrieš 8 stretov na mape ALEBO 8 turnajových stretnutí +získaj nejaké množstvo mincí
71Získaj 600 fragmentov kúziel ALEBO vytrénuj nejaké množstvo jednotiek + vyrob nejaké množstvo zásob
72Vyrob nejaké množstvo zásob + získaj nejaké množstvo mincí
73Vyrieš 6 stretov na mape ALEBO 6 turnajových stretnutí +získaj 15 vizionárskej pary ALEBO preskúmaj provinciu
74Vyskúmaj 1 technológiu ALEBO získaj 20 vizionárskej pary + získaj veľké množstvo mincí
75Vyrieš 10 stretov na mape ALEBO utrať 20VB + získaj nejaké množstvo mincí
 
Naposledy upravené :
Hore