• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Čarodejnícka púť - úlohy

Dagmarka

Lesný duch
Skôr než prejdete k zoznamu úloh:
Uverejnené zoznamy úloh nemožno považovať za oficiálne, nakoľko autorom nie je žiadna osoba z tímu hry Elvenar! Jedná sa o informácie získané z testovania udalosti na bete a za prípadné nedostatky nie je nikto z tímu zodpovedný! Oficiálny zoznam úloh neexistuje, ani nikdy predtým neexistoval.
Ak chcete zdieľať zoznamy úloh s ďalšími hráčmi, pripojte k nim tento odstavec.
  • Počet úloh je konečný a zadania úloh sú pre všetkých hráčov rovnaké.
  • Spojka + má prednosť pred spojkou ALEBO.

1Vyrob 4x nápoje
2Utrať 4 VB
3Získaj určité množstvo zásob
4Získaj určité množstvo mincí
5Vybojuj 2 stretnutia alebo 2 turnajové stretnutia
6Vyprodukuj nástroje alebo vytrénuj jednotky
7Vyrob 2x trojhodinovú výrobu v T1 a získaj 4 relikvie
8Vyrob 10x chlieb (1 hodinová výroba v dielňach)
9Získaj 2 relikvie
10Vyprodukuj nástroje alebo vytrénuj jednotky
11Vybojuj 2 stretnutia alebo 2 turnajové stretnutia A použi 4VB
12Vyprodukuj určité množstvo zásob
13Získaj 2 relikvie
14Vyrob 9x chlieb
15Vybojuj 2 stretnutia alebo 2 turnajové stretnutia A vyprodukuj zásoby
16Vyrob učité množstvo tovaru z T1
17Získaj 6 relikvii A použi 6VB
18Vyprodukuj zásoby
19Získaj 600 fragmentov, alebo vylepši 1 budovu na lv. 4 alebo vyšší
20Získaj mince
21Vyskúmaj provinciu alebo získaj 10 vizionárskej pary
22Vyrob 3x 3-hodinovú výrobu v T1
23Vyrob 7x jednoduché nástroje (15 minútové dielne) a získaj dve očarovania
24Získaj 4 relikvie a vyrieš 2 stretnutia vo veži, alebo v provincii
25Vyrob dosky, mramor, oceľ
26Akceptuj 2 ponuky u obchodníka
27Vyrob 12x nápoje (5 minútové dielne)
28Vyrob 3x 9-hodinovú výrobu v T1
29Vyrob zásoby
30Vybojuj 4 stretnutia, alebo 16 turnajových stretnutí A získaj zásoby
31Získaj mince
32Vyrob 9x chlieb
33Vyrob dosky, mramor, oceľ
34Vyskúmaj technológiu alebo získaj 20 Vizonárskej pary A získaj mince
35Vyrob hodváb, krištál, zvitky A použi 8VB
36Produkuj zásoby
37Získaj 3 očarovania
38Získaj 12 relikvií A vyrob zásoby
39Použi 12 VB A vyrob zásoby
40Vyrob 4x pokročilé nástroje (3 hodinová výroba v dielni)
41Získaj 4 očarovania
42Vyrob nástroje alebo vycvič armádu
43Vyrob 6x 3-hodinovú výrobu v T1 a získaj 12 relikvií
44Získaj 600 fragmentov, alebo vylepši 1 budovu na lv. 4 alebo vyšší
45Vyrob 8x pokročilé nástroje
46Vyrob 4x 9-hodinovú výrobu v T1 manufaktúre
47Získaj mince
48Daj 7x susedskú výpomoc alebo vyrieš 4 stretnutia A získaj 10 vizionárskej pary alebo vyskúmaj provinciu
49Vyrob nástroje
50Akceptuj 3 ponuky u obchodníka
51Vyrob 14x jednoduché nástroje (15 min. dielne)
52Zozbieraj 12 relikvií, alebo získaj 2 kombinované katalyzátory
53Predlož 6 ponúk u obchodníka a kúp 16 VB
54Preskúmaj provinciu alebo získaj 10 vizionárskej pary
55Vyrob 6x pokročilé nástroje (3 hodinové dielne)
56Vyrob drevo, mramor, oceľ
57Vyskúmaj technológiu alebo získaj 20 Vizonárskej pary A akceptuj 4 obchodné ponuky u obchodníka
58Vyrob 7x jednoduché nástroje (15 minútové dielne)
59Naverbuj množstvo vojska
60Vyrob zásoby
61Získaj mince A vylepši 2 budovy na lv. 6 a vyšší
62Vyrieš 4 stretnutia alebo naverbuj jednotky
63Vyrob 8x 3-hodinovú výrobu v T1 A vyrob nejaké množstvo nástrojov
64Získaj 6 relikvií alebo vyrieš 3 stretnutia vo veži
65Získaj 2 očarovania
66Vyrob 12x chlieb
67Vyrob určité množstvo tovaru z manufaktúr alebo cítiaceho tovaru
68Vyrob 1x košík (9 hodinová dielňa)
69Vyskúmaj 1 technológiu, alebo získaj 15ks vizionárskej pary A použi 8 VB

1. úloha denne


70Vyrob zásoby
71Získaj veľké množstvo mincí
72Použi 16 VB
73Získaj 8 relikvií a veľké množstvo mincí
74Vyrob 9x chlieb
75Produkuj veľké množstvo mramoru,ocele alebo dosiek
76Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 turnajových stretnutí
77Vyrob zásoby
78Vyskúmaj technológiu alebo získaj 20 VPary + ziskaj určité množstvo mincí
79Vyrob 8x pokročilé nástroje A kúp 8 VB
80Vyrob 6x 9-hodinovú výrobu v T1 manufaktúre
81Získaj určité množstvo mincí
82Vyskúmaj provinciu alebo získaj 10 vizionárskej pary
83Vyrob zásoby
84Získaj 12 relikvií
85Vyrieš 6 stretnutí alebo 6 turnajových stretnutí a vyrob zásoby
86Produkuj veľké množstvo mramoru,ocele alebo dosiek
87Vytrénuj veľké množstvo vojska
88Získaj veľké množstvo mincí
89Vyrob zásoby
90Získaj 20 relikvií
 
Naposledy upravené :
Hore