• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Pravidlá hry

Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.

DeletedUser4

Guest
Nižšie sú uvedené InnoGames pravidlá pre hru Elvenar. Pravidlá hry sú definované priamo spoločnosťou InnoGames a uplatňované hernou podporou. Majte na pamäti, že registrovaním účtu do hry Elvenar sa zaväzujete tieto pravidlá dodržiavať.

Poznámky:

V pravidlách sa termín ,,herný svet'' chápe ako určitý svet v danej jazykovej verzii hry. Príklad: Arendyll je jedným z herných svetov slovenskej verzie hry.

V niektorých častiach pravidiel hry sa môžete dočítať aj o funkciách, ktoré ešte zatiaľ neboli do hry zavedené.

§1 Komunikácia

Toto pravidlo sa vzťahuje na všetok obsah (príspevky, profily, súkromné správy) vytvorený v hre Elvenar a na akékoľvek prostredie hry, v ktorom môžu hráči vkladať vlastný text alebo grafiku, zahrňujúc aj systém hernej podpory.

Urážanie iných hráčov, alebo používanie jazyka v urážlivom/útočnom kontexte, je zakázané!

Zakázané sú všetky profily, hráčske prezývky, názvy spoločenstiev, či akékoľvek iné herné prejavy, ktoré tím hernej podpory označí ako nelegálne, urážlivé, agresívne, vulgárne, život ohrozujúce, sexuálne, politicky nekorektné, nábožensky fanatické, rasistické, prípadne ktoré bagatelizujú užívanie ilegálnych drog alebo propagujú požívanie takýchto látok, či ktoré sú akýmkoľvek iným spôsobom nevhodné.

Reklamy a odkazy na iné webové hry, na tzv. referral systémy, alebo na stránky, ktoré lákajú na finančný zárobok, sú zakázané!

Posielanie nežiadúcich správ iným hráčom (tzv. spam) správami v hre je nevhodné a nie je tolerované.

Je zakázané kdekoľvek a s kýmkoľvek zdielať komunikáciu medzi vami a hernou podporou. Táto komunikácia je považovaná za dôvernú a osobnú.

§2 Jazyk

Jazykom tejto slovenskej verzie hry Elvenar je slovenčina. Používanie iného jazyka, než je slovenčina (prípadne čeština), je v hre, na fóre, či pri komunikácii s hernou podporou zakázané.

Vo fórach spoločenstva, súkromných správach a hráčskych profiloch sú povolené krátke frázy v iných cudzích jazykoch, avšak musí k nim byť pripísaný aj slovenský (prípadne český) preklad.

Tickety, slúžiace na komunikáciu s hernou podporu, musia byť v zrozumiteľnej slovenčine, prípadne češtine, aby sme Vám mohli pomôcť čo najrýchlejšie.

Je povolené používať cudzí jazyk v názvoch prezývok alebo v skratkách, pokiaľ sú tieto slová všeobecne známe.

§3 Zdieľanie účtu

Hráči musia svoje prihlasovacie údaje, heslá a prístup k dátam zachovávať v tajnosti. Poskytnutie hesla iným hráčom je prísne zakázané!

Každý hráč môže hrať iba za svoj herný účet. Je prísne zakázané sa z akéhokoľvek dôvodu pokúšať o prihlásenie, alebo sa prihlásiť, na účet iného hráča.

Uistite sa, že ste si zvolili dostatočne bezpečné heslo a pamätajte na to, že je Vašou povinnosťou dané heslo udržiavať v tajnosti. V prípade, že niekto získa prístup k Vášmu účtu, ihneď nás prosím informujte.

Pokiaľ vám niekto prezradí svoje heslo, nahláste ho prosím na hernú podporu.

§4 Obchodovanie

Je prísne zakázané, aby sa účty zapájali do akejkoľvek komerčnej činnosti.

Je prísne zakázané predávať, kupovať, ponúkať účty alebo akékoľvek ich časti (suroviny, diamanty, vedomostné body, a pod.) výmenou za diamanty, alebo za akýkoľvek iný finančný benefit v hre alebo mimo nej.

Obchodné ponuky, ktoré sa týkajú viacero herných svetov, sú takisto zakázané.

§5 Boti, skripty a iné pomocné programy

Je prísne zakázané používať rôzne zariadenia, softvér, programy, alebo vykonávať akékoľvek iné činnosti, ktoré by mohli narušiť naše systémy.

Používanie botov, skriptov a pomocných programov pre reprodukciu alebo vylepšenie hry nie je povolené.

Používanie doplnkov prehliadačov alebo skriptov, ktoré automaticky zbierajú herné suroviny, používanie programov, ktoré napodobňujú prémiové funkcie alebo poskytujú neférové výhody, a používanie botov alebo skriptov, ktoré klikajú namiesto hráča, prípadne minimalizujú počet manuálnych kliknutí, je prísne zakázané!

§6 Chyby v hre

Je zakázané využívať chyby v hre, ktoré by mohli viesť k získaniu akýchkoľvek výhod pre Vás alebo pre ostatných hráčov.

Každý hráč je povinný okamžite nahlásiť akúkoľvek chybu v hre na hernú podporu.

Výhody získané pri využití chyby v hre musia byť vrátené.

§7 Podporujúce účty, tzv. ,,pushing''

Je zakázané riadiť podporujúci účet. Termínom pushing sa definuje nevyvážený prevod herných prostriedkov (suroviny, vedomostné body, a pod.) z jedného účtu na druhý, a to aj v prípade, že dané účty nepatria rovnakému hráčovi.

Rovnako je zakázané aj obchodovanie v akejkoľvek forme (pomocou surovín, vedomostných bodov, a pod.) v rámci viacerých herných svetov.

Pamätajte, že je prísne zakázané využívať funkciu ,,Pozvanie hráča do hry'' za účelom pozvania seba samého, alebo za účelom pozvania hráča, ktorý s Vami zdieľa internetové pripojenie.

§8 Fair-play

Očakávame, že všetci hráči sa budú vzájomne rešpektovať, a rovnako tak rešpektovať aj prácu Elvenar tímu. To znamená, že každý dodržiava pravidlá hry, a napomáha tak tvoriť zábavné a spravodlivé herné prostredie.

V záujme zachovania spravodlivosti v hre môžu byť pravidlá hry prispôsobené rôznym situáciám. Herná podpora je konečným rozhodcom pri akýchkoľvek sporoch o pravidlách. Náš výklad pravidiel hry je konečný. Vyhradzujeme si právo vylúčiť kohokoľvek z hry. Všetci hráči majú právo napísať protest proti trestu prostredníctvom ticket systému hernej podpory.

§9 Nahlásenie porušenia pravidiel hry

Ak niekoho podozrievate z porušovania pravidiel hry, môžete kontaktovať hernú podporu a daného hráča nahlásiť. Vedomé získavanie výhod z toho, že iný hráč porušuje pravidlá, je prísne zakázané. Pokiaľ si myslíte, že ste získali výhody porušením pravidiel hry, nahláste prosím túto skutočnosť hernej podpore.

Navádzanie ostatných hráčov na porušovanie pravidiel hry je zakázané. Čo i len pokus o navádzanie je trestný a musí byť nahlásený.

§10 Zmeny

Spoločnosť Innogames si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny či úpravy pravidiel hry - a to kedykoľvek. Všetky zmeny či úpravy pravidiel hry budú oznámené náležitým spôsobom.

§11 Rôzne

Herná podpora môže hráča upozorniť alebo ho vylúčiť z hry aj v situáciach, ktoré nie sú priamo zahrnuté v pravidlách hry.

Nevhodné správanie voči hernej podpore alebo zneužívanie ticket systému hernej podpory môže viesť až k vylúčeniu z hry a/alebo k zablokovaniu prístupu do ticket systému.

Hráči sú sami zodpovední za platnosť ich e-mailovej adresy spojenej s ich účtom v hre.

Majte na pamäti, že ako trest za porušenie pravidiel hry Vám môžu byť vymazané herné predmety z hry.

Účty v herných svetoch môžu byť zmazané po 30 dňoch neaktivity. Diamanty, ktoré na účte zostanú, sú viazané na celý účet, takže tieto zmazané nebudú.

Pokiaľ bude účet zablokovaný z dôvodu porušenia pravidiel hry, prémiové funkcie (diamanty) nebudú môcť byť prenesené alebo vrátené.
 
Stav
Uzavreté pre ďalšie odpovede.
Hore