• Vážení návštevníci fóra,

    aby ste sa mohli aktívne zapájať do diskusií alebo vytvárať vlastné témy a príspevky, potrebuje účet v hre a ZAREGISTROVAŤ SA TU!

Brána do minulosti - úlohy

Dagmarka

Lesný duch
1. Vykonej 4x sousedskou výpomoc
2. Získej nějaké množství mincí
3. Vyrob 4 nápoje
4. Vyřeš 5 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti)
5. Obchoduj 2x u obchodníka
6. Utrať 8 vědomostních bodů
7. Získej 8 relikvií + Vyrob 7 obyčejných nástrojů
8. Získej 3 spojovací činidla
9. Přijmi 2 ponuky na trhu + Kup 6 vědomostních bodů
10. Vyřeš 3 střety na mapě bojem NEBO Vyřeš 3 střety na mapě vyjednávaním + Vyrob 5 produktů základní manufaktury (9-hodinových)
11. Vyrob 9 chlebů + Vylepši 1 budovu na level 5 nebo vyšší
12. Vyrob 5 produktů základní manufaktury (3-hodinových) + Utrať 12 vědomostních bodů
13. Získej 750 úlomků kouzel
14. Získej 12 relikvií NEBO Použij 1 zesilovač
15. Získej nějaké množství osvíceného zboží
16. Vyrob nějaké množství zásob + Vytvor 4 ponuky na trhu
17. Použij 4 spojovací činidla
18. Vyřeš 7 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti) + Vyrob 4 pokročilé nástroje
19. Získej nějaké množství many
20. Trénuj nějaké množství jednotek + Získej nějaké množství mincí
21. Získej 4 spojovací činidla
22. Získej 12 relikvií + Obchoduj 5x u obchodníka
23. Vylepši 2 budovy na level 5 nebo vyšší + Kup 9 vědomostních bodů
24. Získej 3 libovolné kouzla + Vykonej 12x sousedskou výpomoc
25. Vyřeš 1 provincii + Vyrob 5 produktů základní manufaktury (9-hodinových)
26. Získej 500 úlomků kouzel
27. Získej 12 relikvií + Obchoduj 3x u obchodníka
28. Použij 4 spojovací činidla
29. Vyrob 5 produktů základní manufaktury (3-hodinových) + Vyrob 6 pokročilých nástrojů
30. Utrať 12 vědomostních bodů + Vyřeš 7 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti)
31. Získej nějaké množství osvíceného zboží
32. Použij 4-5 libovolných kouzel + Kup 9 vědomostních bodů
33. Získej 12 relikvií NEBO Vyřeš 1 provincii + Vykonej 12x sousedskou výpomoc
34. Vlož 18 vědomostních bodů do libovolného prastarého divu
35. Prozkoumej 1 provincii NEBO Vylepši 2 budovy na level 5 nebo vyšší + Vyrob nějaké množství zásob
36. Získej nějaké množství mincí + Vyrob 4 košíky jídla
37. Získej 750 úlomků kouzel
38. Trénuj nějaké množství jednotek NEBO Vyřeš 5 střetů na mapě vyjednávaním + Vyrob 12 chlebů
39. Použij 4 spojovací činidla
40. Vyrob nějaké množství zásob + Získej 12 relikvií
41. Vlož 18 vědomostních bodů do libovolného prastarého divu
42. Vyřeš 7 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti) + Vyrob 8 pokročilých nástrojů
43. Prozkoumej 1 provincii NEBO Kup 9 vědomostních bodů + Vyrob nějaké množství zásob
44. Získej nějaké množství osvíceného zboží
45. Získej nějaké množství mincí + Získej 16 relikvií
46. Získej 17-17 oparů vidění
47. Kup 12 vědomostních bodů + Vyrob 12 chlebů
48. Vyřeš 9 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti) + Obchoduj 5x u obchodníka
49. Získej 6 spojovacích činidel
50. Vyzkoumej 1 technologii NEBO Vyrob 6 košíků jídla + Získej 16 relikvií
51. Vyrob 10 produktů základní manufaktury (3-hodinových) + Použij 5 libovolných požehnání
52. Vyrob 16 nápojů + Použij 6-8 libovolných kouzel
53. Získej nějaké množství unuria
54. Obchoduj 4x u obchodníka + Vyrob nějaké množství zásob
55. Vlož 18 vědomostních bodů do libovolného prastarého divu
56. Použij 1 zesilovač NEBO Prozkoumej 1 provincii + Utrať 12 vědomostních bodů
57. Vyrob 10 obyčejných nástrojů + Vyřeš 1 provincii
58. Vyřeš 7 střetů (mapa, turnaj nebo věž věčnosti) + Získej nějaké množství mincí
59. Získej 5 spojovacích činidel
60. Vyrob 8 pokročilých nástrojů NEBO Získej 16 relikvií + Vyrob 13 produktů základní manufaktury (3-hodinových)
61. Získej 1000 úlomků kouzel
62. Vyrob nějaké množství zásob + Utrať 16 vědomostních bodů
63. Vylepši 2 budovy na level 5 nebo vyšší + Získej nějaké množství mincí
64. Získej nějaké množství osvíceného zboží
65. Trénuj nějaké množství jednotek NEBO Obchoduj 6x u obchodníka + Vyrob 8 pokročilých nástrojů
66. Získej 28-28 oparů vidění
67. Vyrob 10 produktů základní manufaktury (3-hodinových) + Vyrob 14 obyčejných nástrojů
68. Vykonej 20x sousedskou výpomoc + Vyřeš 8 střetů na mapě vyjednávaním NEBO Vyřeš 7 střetů na mapě bojem
69. Získej nějaké množství semínek
70. Utrať 20 vědomostních bodů + Vyrob nějaké množství zásob
71. Přijmi 4 ponuky na trhu + Vyzkoumej 1 technologii NEBO Prozkoumej 1 provincii
72. Získej nějaké množství orků
73. Získej 4 libovolné kouzla NEBO Obchoduj 5x u obchodníka + Vyrob nějaké množství zásob
74. Získej nějaké množství živoucího zboží
75. Získej 7x čarodějnických bodů NEBO Vylepši 2 budovy na level 5 nebo vyšší
76. Získej 23-23 oparů vidění
77. Vyrob 17 obyčejných nástrojů + Vyrob 9 produktů základní manufaktury (9-hodinových)
78. Získej nějaké množství unuria
79. Použij 2x příděl zásob + Utrať 16 vědomostních bodů
80. Prozkoumej 1 provincii NEBO Vyrob 7 košíků jídla + Vyrob 13 produktů základní manufaktury (3-hodinových)
 
Naposledy upravené :
Hore